HHUH Szabályzat

Figyelem!
Versenyeinken fotó, valamint képi és hang- felvétel készül, melyet a ritmuscsapatok.com és a DémiFilm szabadon felhasználhat!

Nevezni lehet versenyenként:

Minden produkció saját zenére van!

 • Egyéni (1 fő)
  Duó/trió (2/3 fő)
  Csoport (4-10 fő)
 • Formáció (11 főtől bármennyi lehet)

IDŐTARTAMOK:
– Egyéni: 1:00 – 2:30
– Duó / pár / trió: 1:00 – 2:30
– Csoport: 2:00 – 4:00
– Formáció: 2:00 – 5:00 

Az időtartamoknak a kiírt időintervallumba kell esnie!

KORCSOPORTOK (Adott év a mérvadó!):
Törpe: 6 éves korig 

Manó: 7-8 évesek
Mini: 9-10 évesek
Gyermek: 11-13 év
Junior : 14-17 év
Felnőtt: 18 éves kortól
Senior : 30 év felett betöltött 30 éves kortól

Csoportos,Duó/Trió nevezésnél: Átlagéletkort számolunk, 0,5 feletti átlagnál felfelé kerekítünk, alatta lévő értéknél lefelé és az ott kijött értéket vesszük figyelemben!
(pl: 8,5 még mini korcsoport, de 8,6 gyermek korcsoport!)

Az versenyzők korosztályának meghatározásakor az adott naptári év Január 1-től betöltött életkort vesszük figyelembe!
Minden korosztályban átlagéletkort kell számolni!
Átlagéletkor =életkorok összeadva/létszámmal
Minden esetben az év a mérvadó!
Ha a csapatban az edző is indul, csak felnőtt korosztályba tudjuk tenni!

Hip Hop Bírói szemmel:

A Hip Hop Bírónak kell figyelni a koreográfiát, a különböző stílusok bemutatását. Azt ahogyan bemutatják, a művészi hatást a zenével összhangban, a gyakorlatot és az előadásmódot. A Hip Hop Bíró figyeli a csapat technikai kivitelezését, és hogy hogyan dolgozik együtt, mint Csapat – szinkronítás. A Hip Hop Bíró külön pontozza minden egyes csapat technikai kivitelezését, azután hasonlítja őket össze a Hip Hop kritériumok alapján. A Csapatok rangsorolása a pontszám alapján (1-10 pont között) történik.

Zenei szöveg
Az a zene, amely olyan szövegeket tartalmaz, amely nem elfogadható és / vagy támadó jellegű, azt a Főbíró a Bírói Panellel konzultálva megteheti, hogy nem engedélyezi. A csapatnak lehetősége lesz versenyzene cserére a következő versenyre!

Nem szabad elfelejteni, hogy mások bizonyos szöveget úgy tekintenek, hogy sértő számukra. Ha bizonytalan e tekintetben, akkor kérjük, hogy forduljon a Technikai Bizottság vezetőjéhez (sok dalnak / zeneszámnak van tiszta verziója). A zenékhez és dalokhoz tartozó védjegyet nem szabad használni versenyzeneként.

Hip Hop Kritérium (érvényes erre: Small Crews & Mega Crews)
Minden mozgásnak meg kell felelniük, és tükrözniük kell a különböző Hip Hop stílusokat és mozdulatokat.

Nincs senki, aki le tudná írni a hip hop tánc definícióját. A hip hop tánc utal az utcai táncstílusra, amelyet elsősorban hip-hop zenére adnak elő vagy amely kialakult része a hip hop kultúrának.

Ez magába foglalja a stílusok széles skáláját, elsősorban a breaking, locking és popping stílusokat, amelyek az 1970-es években alakultak ki. A hip hop tánc fúziója az utcai tánc tudományának és kulturális értelmezésének a világ minden tájáról. A hip hop tánc gyakorlat magába foglalja a megjelenés, a zene, a hozzáállás, a testtartás és az utcai tánc stílusát, ami egyedülállóvá teszi. A legtöbb igazi gyakorlatot a hip hop táncstílusok variációinak kirakatai, jellegzetes mozdulatai és a koreográfia közvetíti az utcai karakterét és energiáját.

A koreográfia tekintetében meg kell jelentetni különböző stílusokat, amelyeknek a következő kritériumokat kell figyelembe venniük:

 • Technika és Komplexitás
 • Zene kifejezése és értelmezése
 • Variáció és Kreativitás
 • Formáció és Vizuális látvány
 • Csapat gyakorlata és előadásmódjaKérjük, hogy vegye figyelembe, hogy a koreográfiának alkalmazkodnia kell a kritériumokhoz és minden egyes kritérium ugyanannyira fontos, mint a másik. A koreográfia csak akkor jó, ha a technika, a kifejeződés és a gyakorlat végrehajtása is ugyanannyira jó.Technika és Komplexitás
 • – Magas szintű technikai tudás és minőségi végrehajtás minden hip hop stílusban és mozgásokban
 • – Precíz, céltudatos helyezése és kontrollja minden mozgásnak és testrésznek
 • – Mozdulatok könnyedsége
 • – Minden stílust korrekten, magas technikai színvonalon kell végrehajtani és az eredeti módon, ami a stílus célja volt
 • – Érdemes elkerülni azokat a stílusokat, amelyeknek a végrehajtása nem kivitelezhető megfelelően a csapat minden egyes tagjának
 • – Számos testrész és izmok együttes használata egy időben
 • – Magas szintű ideg-izom koordináció
 • – Komplex és bonyolult mozdulatok és a hip hop jellemző stílusai, variációinak használata
 • – Biztosan végrehajtott mozdulatok és stílusok kiválasztása úgy, hogy a végrehajtásuk biztonságos legyen, és ne kockáztassa egyik csapattag sérülését sem

Zene kifejezése és értelmezése

 • – Képes kifejezni a zene a tánccal azt a stílust, amit választottak
 • – Kifejezze a hip hop kultúráját
 • – A zene megfelelő használata a hip hop stílusok variációinak tekintetében
 • – A zene és a mozgás elválaszthatatlan
 • – Jó zenei időzítés
 • – A zene szerkezetének természetes használata és a megfogalmazása, mint a magasságok, mélységek, ritmusok, számláló tempó és a szöveg.

Variáció és kreativitás
– Kreatív, kiszámíthatatlan mozdulatok az egész test használatával
– Különböző hip hop stílusok és mozgások használata
– Váratlan eredeti átvezetések, amikor a csapat tagjai megváltoztatják a helyüket formációba rendeződve és ezzel vizuális képet adva
– Átvezetések egyik stílusból a másikba kreatívan áramoltatva tovább a koreográfia részeként
– Váratlan és kreatív változtatások a vertikális szinteken
– Az egész test használatának variációi

Formációk és vizuális kép

 • – Az egész csapatot használva vizuális kép kialakítása
 • – A teljes versenyterület és irányok használata
 • – A Csapat vizuális hatása, amikor formációkba rendeződnek és használják a vertikális szinteket
 • – Trükköknek be kell épülniük a koreográfiába és ne legyen beállítva vagy felépítve
 • – A trükköket nem kell úgy használni, hogy feltűnjenek, a cél az, hogy építsék a koreográfiát

Csapat gyakorlata és előadásmódja

 • – Ugyanaz a végrehajtási szint minden egyes csapattagnak: minden tagnak ugyanazzal a precizitással kell végrehajtani a mozdulatokat
 • – Végig magas színvonalú legyen az egész koreográfia
 • – Dinamikus energia és intenzitás jellemezze végi a gyakorlatot (a koreográfia eladása)
 • – Képesek legyenek generálni az izgalmat, lelkesedést és a hangulatot a hip hop kultúra tükrében
 • – Interaktív koreográfia a csapat tagjaival
 • – Szinkronitás egymással
 • – Szóló részek hangulatához a csapat koreográfia is szükséges
 • – A ruházat és a megjelenés legyen megfelelő a hip hop / utcai kultúrához

Elfogadhatatlan / Tiltott mozdulatok
Minden olyan mozdulat, amely kockáztatja a csapat tagjainak az egészségét, balesetveszélyes.

Fontos:
Minden mozdulatot és speciálisan a trükköket tökéletesen kell végrehajtani, veszély nélkül / a sérülés kockázata nélkül.
Amennyiben kétsége támad az elfogadással kapcsolatban, akkor a Főbíróval kell konzultálni az Elődöntő megkezdése előtt.

Figyelmeztetés és Kritérium
Versenyruházat / Jelmez
Egyenruhák / Jelmezek: minden csapattagnak legyen megfelelő, alkalmazkodva a gyakorlatot bemutató résztvevők életkorához.
A ruhákat gyakorlat közben nem vehetik le. A ritmuscsapatok versenyén levehető,de a koreográfiát ne zavarhatja és jól bele kell tudni építeni!
A cipőnek tisztának kell lenni – a cipő kötelező (nem engedélyezett mezítláb)
Anyagok alkalmazása a testen vagy az öltözéken, amelyek a tiszta, száraz talajfelületet érinthetik a színpadon, és a versenytársak biztonságát veszélyeztethetik, tilos.

Kellékek
Kellékek nem megengedettek. (bot, székek, dobok, hangszerek, sisakok)

Viselet / Jelmez: lehetnek kiegészítők, mint a kalapok, sapkák, kesztyűk, szemüvegek, stb. De bármely ruhadarab és az előbb felsoroltak levétele a gyakorlat során nem megengedettek. Ugyanakkor megengedett dolgozni ezekkel (felemelni a sapkát), mindaddig, amíg az rajta marad a táncoson.

Zenei hatások
Hangok, effektek az eredeti összeállításban megengedettek.
A csapatokat nyomatékosan figyelmeztetni kell, hogy nem javasolt, hogy a zene túl bonyolult legyen, mert a túl sok szerkesztések, hanghatások megakadályozzák a tiszta és folyamatos Hip Hop tánc előadást.

Trükkök
Trükkök megengedettek a gyakorlatokban.
Azonban a Bírák a korrekt technikai végrehajtást figyelik, a magabiztos, minőségi előadást.
A trükkök, ha a gyakorlat részét képezik, akkor rendben vannak.
Azonban abban az esetben nem, ha sokféle fordulatot és trükköket mutatnak be.
A Bírók egy jól begyakorolt, letisztult technikával végrehajtott gyakorlatot szeretnének látni.
Minél több a technikailag erős táncos a csapatban, annál jobb lesz a tánc.

A trükkök szép dolgok és helyük is van a táncokban, azonban a Bírók mindig a tiszta táncot figyelik, az átvezetések, az előkészítések trükkjeit, különleges tánc kombinációkat, melynek révén a tánc marad a lényeg, és azt, hogy a trükknek célja van a koreográfiában, és kapcsolatban van a zene értelmezésével.

Szóló rész / előadás
A szóló rész hangulatához a csapat többi tagjának a koreográfiája is szükséges.

A Hip Hop csapat előadása kollektív képességről szól. Röviden, minden egyes tagnak lehetővé kell tenni azt, hogy képesek legyenek a mozdulatokat precízen végrehajtani, harmóniában és szinkronban a csapat többi tagjával. Ez a csapat egység fontos a csapatok verseny gyakorlatánál. Egy táncos vagy táncosok bemutathatnak természetesen bizonyos stílusokat, ugrásokat, átfordulásokat és más mozdulatokat maguktól. Ezeknek rövideknek kell lenniük, és kapcsolódniuk kell a csapat gyakorlatához. Ha azonban ugyanaz a táncos végzi a speciális mozdulatokat, stílusokat, akkor ezt úgy is lehet tekinteni, mint egy szóló előadás.

Stílusok
A Hip Hop Unite nem korlátoz, nem határozza meg a minimális és a maximális számú stílust, amit be kell mutatni, hogy megkapja a variációkért járó pontszámokat. Azonban a csapatnak el kell kerülnie a túlzott használatot vagy az azonos mozgásmintákat.

Általános Követelmények

 • Magatartási Kódex

A Hip Hop versenyzők kötelesek követni a sport jó szellemét-, etikai értékekeit, a fair play szabályait tisztelni, a nemzeti és nemzetközi Doppingellenes Kódexet és más szabályokat, előírásokat, amelyek hatályosak.

A Fair Playt gyakran nevezik a „sport szellemének”, ez a lényege az Olimpizmusnak, az, hogy hogyan játszunk őszintén. A sport szelleme egy ünneplése az emberi szellemnek, a testnek és a léleknek, és a következő értékek jellemzik:

 • Etika, fair play és becsület
 • Egészség
 • Kiváló teljesítmény
 • Karakter és Képzés
 • Vidámság és Öröm
 • Csapatmunka
 • Elhivatottság és elköteleződés
 • A szabályok és törvények tisztelete
 • Önmagunk és a többi résztvevő tisztelete
 • Bátorság
 • Közösség és SzolidaritásPontozási útmutató

A következő pontozási útmutatót használja a Bírói panel az alkalmazás során:

Pontszám:
10.0 – Tökéletes
9.5
9.0 – Kitűnő
8.5
8.0 – Nagyon jó
7.5
7.0 – Jó
6.5
6.0 – Kielégítő (átlagon felüli)
5.5
5.0 – Megfelelő (átlagos)
4.5
4.0 – Nem Elegendő (átlag alatti)
3.5
3.0 – Kevés
2.5
2.0
1.5  – Nagyon kevés
1.0
0.0 Nem kísérelte meg / Diszkvalifikált